Kontrolní hlášení k DPH

Evidence faktur vydaných (poplatky, obecné faktury, odkupní splátky)

U faktur, jejichž výše vč. DPH je vyšší něž 10 000 Kč, klient ve svém kontrolním hlášení uvádí číslo
faktury, nikoliv variabilní symbol:
Např: FV1101OB15/0595, v.s. 1101150595 – do kontrolní hlášení se uvádí pouze FV1101OB15/0595

příklad faktura obecná   příklad poplatku

po kliknutí na odkaz se zobrazí


Evidence běžných splátek (evidence splátkových kalendářů)

Do kontrolního hlášení klient uvede číslo smlouvy nikoliv variabilní symbol
Např: LS12345/15
Pokud má klient na jedné smlouvě dvě splátky v jednom měsíci, typicky 0. a 1. splátka,
pak se splátky sečtou a vykáží jedním řádkem pod číslem smlouvy.

příklad splátkový kalendář

po kliknutí na odkaz se zobrazí

Platby dopředu - zálohově

Pokud klient zaplatí splátku/fakturu měsíc dopředu (např. únorovou splátku zaplatí v lednu),
pak se splátka vykáže s číslem daňového dokladu z platby, který klientovi zasíláme po skončení měsíce.

příklad daňový doklad

po kliknutí na odkaz se zobrazí