Často kladené dotazy


Úvěr nebo leasing?

  • Největším rozdíl je v tom, že v případě úvěru se kupující ihned stává i majitelem auta a pořizovaný předmět je ve Vašem vlastnictví od doby podpisu kupní smlouvy či faktury, která bude hrazena úvěrem, ale pokud zvolíte leasingové financování, tak je majitelem leasingová společnost. Až v případě doplacení všech splátek přechází vlastnictví auta na kupujícího. Více zde

Je rozdíl mezi financováním nového a ojetého vozidla?

  • Žádný zásadní rozdíl zde není. Pouze v případě ojetého vozidla a použité technologie probíhá nezávislé ocenění předmětu, zda hodnota předmětu odpovídá prodejní ceně.

Je rozdíl mezí financování vozidla a technologie?

  • Žádný zásadní rozdíl zde není. Pouze v případě ojetých vozidel a technologií probíhá nezávislé ocenění předmětu, zda hodnota předmětu odpovídá prodejní ceně.

Je možné leasing předčasně ukončit?

  • Ano, na základě žádosti Vám bude spočteno finanční vypořádání vyčíslující zbývající finanční závazky, jejichž úhradou a podpisem Kupní smlouvy, Vám bude převeden předmět do Vašeho vlastnictví.

Na jak dlouho mohu si mohu sjednat financování?

  • Tato volba je plně v rozhodnutí klienta. V případě finančního leasingu je nutno brát v potaz daňové odpisy předmětu, které by měly korespondovat s dobou trvání smluvního vztahu. Nedodržením doby se můžete vystavit povinnosti účetního dorovnání. U úvěrových smluv je doba smluvního vztahu bez výhrad na rozhodnutí klienta.

Musím platit akontaci?

  • Ano, musíte. Ať se rozhodnete pro úvěr nebo leasing je vždy zaplatit akontaci. Jedná se o první, většinou navýšenou splátku. Akontace se uvádí v procentech z celkové ceny pořizované věci. Akontace je v rozpětí mezi 10% - 70% z ceny.
  • Výše akontace má vliv na výši pravidelných splátek, které pak klient splácí. Čím vyšší je akontace, tím nižší je základ pro výpočet dalších splátek.

Co je to zpětný leasing?

  • Zpětný leasing je vlastně o tom, že si vezmete na splátky něco, co již vlastníte. Pokud vlastník movité věci (auta, stroje, zemědělské techniky) potřebuje okamžitě získat finanční prostředky, leasingová společnost od něj věc odkoupí na zpětný leasing, vyplatí mu peníze a za předem dohodnutých podmínek půjčenou částku splácí. Výhodou je, že k penězům se dostane velmi rychle a splácenou věc dál užívá.

Je možné úvěr předčasně ukončit?

  • Ano, na základě žádosti Vám bude spočteno finanční vypořádání vyčíslující zbývající finanční závazky, jejichž úhradou a podpisem finančního vypořádání vyrovnáte finanční závazku vůči leasingové společnosti a ukončíte smluvní vztah.
Vážení klienti, 
s ohledem na aktuální mimořádná bezpečností opatření si Vás dovolujeme požádat o omezení osobního kontaktu s našimi zaměstnanci při vyřizování Vašich požadavků. 

Prosíme Vás o primární využití našeho klientského portálu, telefonního nebo emailového spojení pro podávání Vašich žádostí.
Kontaktní telefon: 542 135 113

Děkujeme za pochopení
D.S. Leasing, a.s.