Registry klientských informací

Jako nový žadatel o financování můžete být prověřen v některém z registrů. Základní informace naleznete zde.


 

Nebankovní registr klientských informací (NRKI)

Provozovatelem registru je společnost CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., která poskytuje informace o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů (fyzických a právnických osob).

 

Informační memorandum Nebankovního registru klientských informací (NRKI)

  • naleznete zde (formát PDF).


Notifikace pro klienty - fyzická osoba

  • naleznete zde (formát PDF).
 
 

Registr neplatičů Solus

Podrobné informace o našem členství ve sdružení SOLUS najdete v dokumentu Poučení o registrech SOLUS.
Informace o sdružení SOLUS najdete na webových stránkách organizace www.solus.cz.


UPOZORNĚNÍ PRO KLIENTY POŽADUJÍCÍ VÝPIS Z REGISTRŮ

Vážení klienti, považujeme za důležité vás upozornit, že sdružení SOLUS, Bankovní registr klientských informací (BRKI) a Nebankovní registr klientských informací (NRKI), se důrazně distancují od aktivit společnosti NLTS Global Analytics s.r.o. a jimi provozované webové stránky https://kontrolaosobnichdat.cz/ a žádným způsobem s touto společností nespolupracují.

Společnost NLTS Global Analytics s.r.o. prostřednictvím své webové stránky shromažďuje osobní údaje klientů – zájemců o získaní bezplatné kopie osobních údajů z registrů BRKI, NRKI a SOLUS na základě GDPR a jejich žádosti přeposílá na registry BRKI, NRKI a SOLUS. To vše za netransparentních podmínek zpracování osobních údajů a nakládání s nimi a v některých případech dokonce s aplikováním poplatku za zprostředkování služeb. Bohužel většina takto obdržených žádostí ani neobsahuje dostatečný rozsah osobních údajů vedoucích k jednoznačné identifikaci klienta ve zmiňovaných databázích, což znemožňuje jejich vyřízení.

Při našich pokusech o komunikaci se zástupci společnosti NLTS Global Analytics jsme obdrželi reakce pouze od německého subjektu v anglickém jazyce a pokusy o kontakt s českým zaregistrovaným subjektem nebyly úspěšné.
Registry BRKI, NRKI a SOLUS vždy plnily všechny své povinnosti dle GDPR a poskytují bezplatné kopie zpracovávaných osobních údajů dle GDPR žadatelům přímo. Více informací naleznete na:

https://www.cbcb.cz/klientske-centrum/
https://www.cncb.cz/klientske-centrum/
https://www.solus.cz/pristup-k-osobnim-udajum/

Není proto nutné, a v rámci ochrany osobních údajů pro vás ani bezpečné, obracet se na úvěrové registry BRKI, NRKI a SOLUS s využitím služeb jakéhokoliv zprostředkovatele, jestliže tyto informace můžete získat přímo od provozovatelů všech těchto registrů na výše uvedených odkazech.