Pojistné podmínky

Provozovatel nebo pojištěná osoba, která má sjednané pojištění v některých z rámcových smluv u společnosti DS Leasing, as má na této stránce k dispozici aktuálně platné pojistné podmínky upravující pro danou pojišťovnu a daný produkt obecná pravidla pojištění.


LOGO_ALLIANZ.png

 

ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014


LOGO_CPP-1.png
 

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA AUTOFLOTILY

 

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA MAJETKOVÉ A STROJNÍ POJIŠTĚNÍ