Často kladené dotazy

Je možné leasing předčasně ukončit?

  • Ano, na základě žádosti Vám bude spočteno finanční vypořádání vyčíslující zbývající finanční závazky, jejichž úhradou a podpisem Kupní smlouvy, Vám bude převeden předmět do Vašeho vlastnictví.

Je možné úvěr předčasně ukončit?

  • Ano, na základě žádosti Vám bude spočteno finanční vypořádání vyčíslující zbývající finanční závazky, jejichž úhradou a podpisem finančního vypořádání vyrovnáte finanční závazku vůči leasingové společnosti a ukončíte smluvní vztah.

Může vozidlo řídit i někdo z rodinných příslušníků?

  • Vozidlo mohou řídit rodinní příslušníci bez omezení. V případě, že by vozidlo řídil jiná osoba, je nutno si nechat vystavit od leasingové společnosti souhlas s užíváním. Vyhnete se tím i případným nepříjemnost při pojistné události.

Rozdíl mezi vinkulací a devinkulací.

  • Vinkulace je zástavu pojistného plnění z havarijního pojištění ve prospěch leasingové společnosti, které vytváří povinnost pojišťovny, dotázat se leasingové společnosti, kam má být pojistné plnění vyplaceno. Vinkulace je vždy vyžadována v případech, kdy klient nevyužije možnosti pojištění přes leasingovou společnost.
  • Devinkulace je vystavována leasingovou společností která je současně stranou, která sjednává pojištění (pojistník) vymezující kdo bude příjemcem pojistného plnění.

Mohu přenechat předmět a splácení leasingu jiné osobě?

  • Ano je to možné. Přenechání leasingové smlouvy (cese) je třístranný smluvní akt. Účastníky jsou leasingová společnost, stávající nájemce a nový nájemce. Leasingová společnost převádí závazek z leasingové smlouvy na nového nájemce, který přejímá stávající závazky v plném rozsahu.
Vážení klienti, 
s ohledem na aktuální mimořádná bezpečností opatření si Vás dovolujeme požádat o omezení osobního kontaktu s našimi zaměstnanci při vyřizování Vašich požadavků. 

Prosíme Vás o primární využití našeho klientského portálu, telefonního nebo emailového spojení pro podávání Vašich žádostí.
Kontaktní telefon: 542 135 113

Děkujeme za pochopení
D.S. Leasing, a.s.