Často kladené dotazy

Úvěr nebo leasing?

 • Největší rozdíl je v tom, že v případě úvěru se kupující ihned stává majitelem auta a pořizovaný předmět je ve Vašem vlastnictví od doby podpisu kupní smlouvy, která bude hrazena úvěrem. V případě leasingu je majitelem leasingová společnost. Až v případě doplacení všech splátek přechází vlastnictví auta na kupujícího. Více zde

Je rozdíl mezi financováním nového a ojetého vozidla?

 • Žádný zásadní rozdíl zde není. Pouze v případě ojetého vozidla a použité technologie probíhá nezávislé ocenění předmětu, zda hodnota předmětu odpovídá prodejní ceně.

Je rozdíl mezi financováním vozidel a technologií?

 • Žádný zásadní rozdíl zde není. Pouze v případě ojetých vozidel a technologií probíhá nezávislé ocenění předmětu, zda hodnota předmětu odpovídá prodejní ceně.

Na jak dlouhou dobu si mohu sjednat financování?

 • Tato volba je plně v rozhodnutí klienta. V případě finančního leasingu je nutno brát v potaz daňové odpisy předmětu, které by měly korespondovat s dobou trvání smluvního vztahu. Nedodržením doby se můžete vystavit povinnosti účetního dorovnání. U úvěrových smluv je doba smluvního vztahu bez výhrady na rozhodnutí klienta.

Musím platit akontaci?

 • Ano, musíte. Ať se rozhodnete pro úvěr nebo leasing je vždy zaplatit akontaci. Jedná se o první, většinou navýšenou splátku. Akontace se uvádí v procentech z celkové ceny pořízené věci. Akontace je v rozpětí mezi 10% - 70% z ceny.
 • Výše akontace má vliv na výši pravidelných splátek, které pak klient splácí. Čím vyšší je jako kontace, tím nižší je základ pro výpočet dalších splátek.

Co je to zpětný leasing?

 • Zpětný leasing je vlastně o tom, že si vezmete na splátky něco, co již vlastníte. Pokud vlastník movité věci (auta, stroje, zemědělská technika) potřebuje okamžitě získat finanční prostředky, leasingová společnost od něj věc odkoupí na zpětný leasing, vyplatí se mu a za předem dohodnutých podmínek půjčenou částku splácí. Výhodou je, že k penězům se dostane velmi rychle a splácenou věc dál užívá.

Mohu předčasně ukončit leasingovou smlouvu?

 • Ano, na základě žádosti, Vám bude spočteno finanční vypořádání s vyčíslením zbývajících finančních závazků, úhradou a podpisem Kupní smlouvy, Vám bude převeden předmět do Vašeho vlastnictví.

Mohu předčasně ukončit úvěrovou smlouvu?

 • Ano, dojde-li k dohodě smluvních stran, bude Vám předloženo finanční vypořádání vašich zbývajících finančních závazků vůči leasingové společnosti

Může vozidlo řídit i někdo z rodinných příslušníků ?

 • Vozidlo mohou řídit rodinní příslušníci bez omezení. V případě, že by vozidlo řídilo jiná osoba, je nutno si nechat vystavit od leasingové společnosti souhlas s užíváním. Vyhnete se tím i případným nepříjemnostem při pojistné události.

Rozdíl mezi vinkulací a devinkulací.

 • Vinkulace je zástavou pojistného plnění z havarijního pojištění ve prospěch leasingové společnosti, které vytváří povinnost pojišťovny, dotázát se leasingové společnosti, kam má být pojistné plnění vyplaceno. Vinkulace je vždy vyžadována v případech, kdy klient nevyužije možnosti pojištění přes leasingovou společnost.
 • Devinkulace je vystavována leasingovou společností, která je současně stranou, která sjednává pojištění (pojistník) vymezující kdo bude příjemcem pojistného plnění.

Mohu přenechat předmět a splácení leasingu jiné osoby?

 • Ano je to možné. Přenechání leasingové smlouvy (cese) je třístranný smluvní akt. Účastníky jsou leasingová společnost, stávající nájemce a nový nájemce. Leasingová společnost převádí závazek z leasingové smlouvy na nového nájemce, který přejímá stávající závazky v plném rozsahu.