Co je Klientský portál

Zjistíte, jak Vám klientský portál zjednoduší správu nad vašimi smlouvami a co lze jeho prostřednictvím vyřídit.

 

Klientský portál slouží jako zabezpečený způsob náhledu na aktivní smlouvy a vyřizování požadavků pro klienty společnosti D.S. Leasing, a.s. 

 

Registrování klienti získají v Klientském portálu:

  • evidenci uhrazených plateb po smlouvách nebo hromadně
  • přehled budoucích plateb dle Splátkového kalendáře
  • právo vytvořit náhledový přístup k Vašemu účtu i pro zaměstnance vaší společnosti
  • podat žádost o zapůjčení VTP
  • přehled o datumu expirace STK u financovaných vozidel
  • stav vyčerpaných služeb u vozidel v operativním
  • vystavení si devinkulaci pro pojišťovnu nebo nahlášení pojistné události

Upozornění

Vážení klienti, 
dovolujeme si Vás upozornit, že automatické přesměrování příchozích plateb a inkas směrovaných na původní kód banky 6100 bude ukončeno ke dni 15. 5. 2023. Po tomto datu nebudou platby a inkasa s kódem 6100 realizovány.
Upravte si prosím své platební příkazy na nový kód banky 5500.
Děkujeme za pochopení.