Kdy volat policii ČR?

V případě dopravní nehody je nutné si nejdříve uvědomit, zda je třeba volat policii ČR.
Kdy k nehodě volat policii
 • škoda na vozidle nebo jiném majetku přesáhla 100 000 Kč
 • vznikla škoda na zdraví
 • při nehodě vznikla škoda na majetku třetí osoby, na pozemní komunikaci či dopravním značení
 • součástí nehody jsou více než dva účastníci
 • nelze určit viník – účastníci nehody se na vině neshodnou

Pokud nebude nehodu šetřit policie
Pokud nebude naplněna některé z podmínek výše, není nutné volat k nehodě policii. V tomto případě účastníci společně vypíšou Záznam o dopravní nehodě. Tento Záznam by měl obsahovat:
 
 • identifikaci místa a času dopravní nehody
 • identifikaci účastníků nehody a jejich vozidel
 • slovní popis příčiny, průběhu a následků nehody
 • označení viníka a poškozeného
 • podpisy účastníků nehody
 • název pojišťovny, u které má každý z účastníků uzavřené povinné