Co dělat při nehodě?

1) ZASTAVTE A ZEBEZPEČTE VOZIDLO
 • okamžitě zastavte auto, vypněte motor a zapněte varovné blinkry.
 • oblečte si reflexní vestu
 • za havarovaná auta postavte výstražný trojúhelník-na to nezapomínejte – za nesplnění této povinnosti hrozí dva trestné body

2) OVĚŘTE ZRANĚNÍ A ÚNIK KAPALIN
 • „JE NĚKDO ZRANĚNÝ?“ „ANO“ volejte tísňovou linku záchranné služby „112“
 • „VYTÉKÁ PALIVO NEBO OLEJ?“ „ANO“ volejte hasiče „150“
 • Je-li odpověď na předcházející otázky „NE“, není nutno volat Policii ČR a můžete přejít na “KROK 5)

3) KOMUNIKACE S TÍSŇOVOU LINKOU
 • při komunikaci s dispečerem mluvte klidně a srozumitelně, uveďte:
  • jméno a příjmení,
  • popište co nejpřesněji místo, kde se nacházíte
  • formulujte, co se stalo
  • celkový počet zúčastněných osob
  • počet zraněných s přibližným rozlišením zranění
  • odpovězte co nejpřesněji na další otázky dispečera a řiďte se jeho pokyny.

4) POMOC ZRANĚNÝM OSOBÁM
 • poskytněte základní první pomoc zraněným osobám
 • pokuste se vyprostit zaklíněné osoby z vraku vozidla.
 • pokud to není bezpodmínečně nutné nehýbejte s osobami s podezřením na zranění páteře.
 • do příjezdu záchranných složek oživujte zraněné, s ostatními se snažte komunikovat, aby neupadli do šoku
 • zajistěte svědky, stopy (důkazy), které by mohly vést k vyšetření příčiny vzniku nehody.

5) ZJISTĚTE, KDO JE VINÍK A VÝŠI ŠKODY
 • A. Viník od nehody ujel?
  • „ANO“ - volejte Policii ČR
  • „NE“ - přejděte k bodu „B“
 • B. Jste schopni určit viníka, který svoji vinu uzná?
  • „ANO“ - přejděte k bodu „C“
  • „NE“ - volejte Policii ČR
 • C. Je škoda na Vašem vozidle „do 100.000,-Kč“?
  • „ANO“ - přejděte k dalšímu kroku-VYPLNĚNÍ DOKUMENTŮ O NEHODĚ
  • „NE“ - volejte Policii ČR
  • „NEVÍM“ - volejte Policii ČR

6) VYPLNĚNÍ DOKUMENTŮ O NEHODĚ
 • Přehled dokumentace nutnou vyplnit
  1. pořiďte fotodokumentaci nehody (kolik fotek? čím více tím lépe)
  2. kompletně vyplňte Záznam o nehodě včetně uznání viny, podpisů, plánku nehody a popisu vzniku
  3. zajistěte možné svědky nehody
  4. zkontrolujte platnost Zelených karet všech účastníků nehody
  5. udělejte si kopii řidičského průkazu a ORV všech účastníků
  6. vyměňte si kontaktní údaje pro další komunikaci

7) KONTAKTUJTE POJIŠŤOVNU
 • po uklidnění situace volejte klientskou linku vaší pojišťovny, za účelem využití asistenčních služeb pro odtah nebo opravu vozidla (kontakt najdete na Vaší Zelené kartě)

8) KONTAKTUJTE LEASINGOVOU SPOLEČNOST
 • do 24 hodin od vzniku nehody kontaktujete leasingovou společnost za účelem nahlášení a domluvy dalšího postupu

9) OPRAVA VOZIDLA
 • vozidlo nikdy neopravujte, dokud nebude prohlédnuto likvidátorem pojišťovny
 • v případě nejasností v postupu s opravou a místem opravy kontaktujete klientskou linku pojišťovny nebo leasingovou společnost
Vážení klienti, 
s ohledem na aktuální mimořádná bezpečností opatření si Vás dovolujeme požádat o omezení osobního kontaktu s našimi zaměstnanci při vyřizování Vašich požadavků. 

Prosíme Vás o primární využití našeho klientského portálu, telefonního nebo emailového spojení pro podávání Vašich žádostí.
Kontaktní telefon: 542 135 113

Děkujeme za pochopení
D.S. Leasing, a.s.