ROZDÍLY VE FINANCOVÁNÍ

 
Pokud se rozhodnete využít financování předmětu prostřednictvím leasingové společnosti máte několik možností jakou formu financování zvolit. Je na Vašem pečlivém zvážení, který z finančních produktů zvolíte. Pro Vaši lepší orientaci jsme připravili přehled základních rozdílů jednotlivých typů financování.
 
 
 

FINANČNÍ LEASING

POŘÍZENÍ VOZIDLA vyberete si nové či ojeté vozidlo, kdy dodavatelem vozidla bude autosalon nebo autobazar, který bude prodejcem vybraného vozidla
VÝŠE AKONTACE dle předložené kalkulace financování si vyberete výši akontace (nulté splátky) jejíž minimální hodnota je 20% předmětu financování
VLASTNICTVÍ VOZIDLA uzavřením leasingové smlouvy vstupuje vozidlo do vlastnictví leasingové společnosti, kde bude po celou dobu trvání smluvního vztahu
POJIŠTĚNÍ VOZIDLA vozidlo musí být po celou dobu smluvního vztahu pojištěno jak povinným ručením, tak i havarijním pojištěním s minimální spoluúčastí 10%. Jako klient si můžete zvolit pojištění prostřednictvím rámcové smlouvy leasingové společnosti nebo využijete možnost vlastního pojištění.
SLUŽBY K VOZIDLU u tohoto typu financování nejsou k vozidlu nabízeny žádné nadstandardní služby vyjma pojištění.
PŘEDČASNÉ UKONČENÍ klient může kdykoliv během trvání smlouvy požádat o předčasné ukončení smlouvy a doplacením částky z finančního vypořádání dochází k ukončení smlouvy a přechodu vlastnictví předmětu na klienta.
UPLATNĚNÍ DPH předmět na počátku smlouvy vstupuje do majetku leasingové společnosti, která uplatňuje DPH
ÚČETNÍ ODPISY předmět je na počátku smlouvy zařazen do příslušně odpisové skupiny a leasingová společnost provádí odpisy. Pro klienta je zásadní informace, kdy v případě předčasného ukončení před dobou odepsání, může být účetnictví klienta zatíženo neuznanými leasingovými náklady.
ŘÁDNÉ UKONČENÍ úhradou všech řádných splátek a uplynutím doby nastává proces řádného ukončení, který spočívá ve vystavení odkupní faktury ve výši 1.210,-Kč vč. DPH, jejíž úhradou přechází vlastnictví předmětu na klienta.
 

OPERATIVNÍ LEASING

POŘÍZENÍ VOZIDLA vyberete si nové či ojeté vozidlo, kdy dodavatelem vozidla bude autosalon nebo autobazar, který bude prodejcem vybraného vozidla
VÝŠE AKONTACE dle předložené kalkulace financování si vyberete výši akontace (nulté splátky) jejíž minimální hodnota je 0% předmětu financování. Při zpracování kalkulace je zásadním parametrem stanovení odkupní ceny vozidla po ukončení smluvního vztahu.
VLASTNICTVÍ VOZIDLA uzavřením smlouvy o operativním nájmu vstupuje vozidlo do vlastnictví leasingové společnosti, kde bude po celou dobu trvání smluvního vztahu
POJIŠTĚNÍ VOZIDLA vozidlo musí být po celou dobu smluvního vztahu pojištěno jak povinným ručením, tak i havarijním pojištěním s minimální spoluúčastí 10%. Jako klient si můžete zvolit pojištění prostřednictvím rámcové smlouvy leasingové společnosti nebo využijete možnost vlastního pojištění.
SLUŽBY K VOZIDLU u tohoto typu financování jsou k vozidlu nabízeny nadstandardní služby, které si klient může předplatit: pravidelné servisní prohlídky, pneumatiky, nadstandardní asistence, náhradní vozidlo a jiné.
PŘEDČASNÉ UKONČENÍ klient může kdykoliv během trvání smlouvy požádat o předčasné ukončení smlouvy a doplacením částky z finančního vypořádání dochází k ukončení smlouvy a přechodu vlastnictví předmětu na klienta.
UPLATNĚNÍ DPH předmět na počátku smlouvy vstupuje do majetku leasingové společnosti, která uplatňuje DPH
ÚČETNÍ ODPISY předmět je na počátku smlouvy zařazen do příslušně odpisové skupiny a leasingová společnost provádí odpisy. Pro klienta je zásadní informace, kdy v případě předčasného ukončení před dobou odepsání, může být účetnictví klienta zatíženo neuznanými leasingovými náklady.
ŘÁDNÉ UKONČENÍ u operativního leasingu můžete využít možnost vrácení vozidla po době řádného splácení bez dalších povinností nebo z titulu smlouvy o odkupu odkoupit vozidlu za předem stanovenou cenu.
 

ZPĚTNÝ LEASING

POŘÍZENÍ VOZIDLA Jediný rozdíl mezi finančním leasingem a zpětným leasingem je ten, že jako klient máte ve vlastnictví vozidlo, které prodáváte leasingové společnosti a inkasujete finanční prostředky.
VÝŠE AKONTACE dle předložené kalkulace financování si vyberete výši akontace (nulté splátky) jejíž minimální hodnota je 20% předmětu financování
VLASTNICTVÍ VOZIDLA uzavřením leasingové smlouvy vstupuje vozidlo do vlastnictví leasingové společnosti, kde bude po celou dobu trvání smluvního vztahu
POJIŠTĚNÍ VOZIDLA vozidlo musí být po celou dobu smluvního vztahu pojištěno jak povinným ručením, tak i havarijním pojištěním s minimální spoluúčastí 10%. Jako klient si můžete zvolit pojištění prostřednictvím rámcové smlouvy leasingové společnosti nebo využijete možnost vlastního pojištění.
SLUŽBY K VOZIDLU u tohoto typu financování nejsou k vozidlu nabízeny žádné nadstandardní služby vyjma pojištění.
PŘEDČASNÉ UKONČENÍ klient může kdykoliv během trvání smlouvy požádat o předčasné ukončení smlouvy a doplacením částky z finančního vypořádání dochází k ukončení smlouvy a přechodu vlastnictví předmětu na klienta.
UPLATNĚNÍ DPH předmět na počátku smlouvy vstupuje do majetku leasingové společnosti, která uplatňuje DPH
ÚČETNÍ ODPISY předmět je na počátku smlouvy zařazen do příslušně odpisové skupiny a leasingová společnost provádí odpisy. Pro klienta je zásadní informace, kdy v případě předčasného ukončení před dobou odepsání, může být účetnictví klienta zatíženo neuznanými leasingovými náklady.
ŘÁDNÉ UKONČENÍ úhradou všech řádných splátek a uplynutím doby nastává proces řádného ukončení, který spočívá ve vystavení odkupní faktury ve výši 1.210,-Kč vč. DPH, jejíž úhradou přechází vlastnictví předmětu na klienta.
 

PODNIKATELSKÝ ÚVĚR

POŘÍZENÍ VOZIDLA vyberete si nové či ojeté vozidlo, kdy dodavatelem vozidla bude autosalon nebo autobazar, který bude prodejcem vybraného vozidla
VÝŠE AKONTACE dle předložené kalkulace financování si vyberete výši akontace (nulté splátky) jejíž minimální hodnota je 20% předmětu financování
VLASTNICTVÍ VOZIDLA uzavřením úvěrové smlouvy je vozidlo po celou dobu smluvního vztahu ve vlastnictví klienta, který uplatňuje daňové odpisy a platí silniční daň
POJIŠTĚNÍ VOZIDLA vozidlo musí být po celou dobu smluvního vztahu pojištěno jak povinným ručením, tak i havarijním pojištěním s minimální spoluúčastí 10%. Jako klient si můžete zvolit pojištění prostřednictvím rámcové smlouvy leasingové společnosti nebo využijete možnost vlastního pojištění.
SLUŽBY K VOZIDLU u tohoto typu financování nejsou k vozidlu nabízeny žádné nadstandardní služby vyjma pojištění.
PŘEDČASNÉ UKONČENÍ klient může kdykoliv během trvání smlouvy požádat o předčasné ukončení smlouvy a doplacením částky z finančního vypořádání dochází k ukončení smlouvy.
UPLATNĚNÍ DPH vozidlo je v majetku klienta, který si uplatňuje DPH
ÚČETNÍ ODPISY vozidlo je v majetku klienta, který si řeší veškeré činnosti související s odepisováním předmětu
ŘÁDNÉ UKONČENÍ úhradou všech řádných splátek a uplynutím doby nastává proces řádného ukončení, který spočívá ve vystavení protokolu o řádném splacení veškerých závazků klienta ve vztahu k leasingové společnosti.