Sjednání pojištění

Prostřednictvím našeho pojišťovacího makléře, společnosti Pojištění EXPRES, s.r.o. můžete využít komplexní servis v oblasti téměř všech pojistných produktů.
Jsme si vědomi, že pojištění je důležitou součástí našeho života a chrání nás před dopady nečekaných událostí. Vzhledem k tomu, že pojišťovny nabízejí řadu pojistných produktů, které se mezi sebou liší poskytovanou pojistnou ochranou jednotlivých pojistitelných rizik a v neposlední řadě i cenou, je potřeba věnovat velkou pozornost při výběru pojištění tak, aby splňovalo požadavky na rozsah pojistné ochrany a ceny.
Naši klienti mají možnost získat pojištění s využitím veškerých nabízených slev a uplatněním uznaného bezeškodního průběhu. Zpracování návrhu pojištění splňující požadavky na rozsah pojistné ochrany a ceny dle požadavků klienta. Individuální správu Vaší pojistné smlouvy s předkládáním návrhů na změny zohledňující aktuální stav předmětu.

Jaké pojistné produkty Vám můžeme nabídnout?

 
 • Pojištění motorových vozidel

  • Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla
  • Havarijní pojištění
  • Doplňková pojištění (Pojištění skel vozidla, Pojištění Asistence, Úrazové pojištění osob, Pojištění zavazadel, Pojištění GAP…)
 • Majetkové pojištění – stacionární a mobilních strojů včetně elektroniky

 • Pojištění nemovitostí

 • Cestovní pojištění

 • Hypotéční financování

 • Pojištění nákladů na veterinární léčbu psa

Pro zpracování nabídky pojištění nebo získání více informací využijte tyto kontakty:
  
Tel.:       +420 731 450 300
Mail:      dspojisteni@dspojisteni.cz