ROZDÍLY VE FINANCOVÁNÍ

 
Pokud se rozhodnete využít financování předmětu prostřednictvím leasingové společnosti máte několik možností jakou formu financování zvolit. Je na Vašem pečlivém zvážení, který z finančních produktů zvolíte. Pro Vaši lepší orientaci jsme připravili přehled základních rozdílů jednotlivých typů financování.
 
 
 

FINANČNÍ LEASING

POŘÍZENÍ STROJE vyberete si nový či použitý stroj nebo technologii, kdy dodavatelem předmětu bude výrobce nebo dosavadní vlastník, který bude na Kupní smlouvě uveden jako dodavatel
VELIKOST AKONTACE dle předložené kalkulace financování si vyberete výši akontace (nulté splátky) jejíž minimální hodnota je 20% předmětu financování
VLASTNICTVÍ STROJE uzavřením leasingové smlouvy vstupuje stroj nebo technologie do vlastnictví leasingové společnosti, kde bude po celou dobu trvání smluvního vztahu
POJIŠTĚNÍ STROJE stroj nebo technologie musí být po celou dobu smluvního vztahu pojištěno majetkovým pojištěním s minimální spoluúčastí 10%. Jako klient si můžete zvolit pojištění prostřednictvím rámcové smlouvy leasingové společnosti nebo využijete možnost vlastního pojištění.
SLUŽBY KE STROJI u tohoto typu financování nejsou ke stroji nebo technologii nabízeny žádné nadstandardní služby vyjma pojištění.
PŘEDČANÉ UKONČENÍ klient může kdykoliv během trvání smlouvy požádat o předčasné ukončení smlouvy a doplacením částky z finančního vypořádání dochází k ukončení smlouvy a přechodu vlastnictví předmětu na klienta.
UPLATNĚNÍ DPH předmět na počátku smlouvy vstupuje do majetku leasingové společnosti, která uplatňuje DPH
ÚČETNÍ ODPISY předmět je na počátku smlouvy zařazen do příslušně odpisové skupiny a leasingová společnost provádí odpisy. Pro klienta je zásadní informace, kdy v případě předčasného ukončení před dobou odepsání, může být účetnictví klienta zatíženo neuznanými leasingovými náklady.
ŘÁDNÉ UKONČENÍ úhradou všech řádných splátek a uplynutím doby nastává proces řádného ukončení, který spočívá ve vystavení odkupní faktury ve výši 1.210,-Kč vč. DPH, jejíž úhradou přechází vlastnictví předmětu na klienta.
 

OPERATIVNÍ LEASING

Operativní leasing na stroje a technologie není v nabídce financování u společnosti D.S. Leasing, a.s .
 

ZPĚTNÝ LEASING

POŘÍZENÍ STROJE Jediný rozdíl mezi finančním leasingem a zpětným leasingem je ten, že jako klient máte stroj nebo technologii ve svém vlastnictví, který prodáváte leasingové společnosti a inkasujete finanční prostředky.
VELIKOST AKONTACE dle předložené kalkulace financování si vyberete výši akontace (nulté splátky) jejíž minimální hodnota je 20% předmětu financování
VLASTNICTVÍ STROJE uzavřením leasingové smlouvy vstupuje stroj nebo technologie do vlastnictví leasingové společnosti, kde bude po celou dobu trvání smluvního vztahu
POJIŠTĚNÍ STROJE stroj nebo technologie musí být po celou dobu smluvního vztahu pojištěno majetkovým pojištěním s minimální spoluúčastí 10%. Jako klient si můžete zvolit pojištění prostřednictvím rámcové smlouvy leasingové společnosti nebo využijete možnost vlastního pojištění.
SLUŽBY KE STROJI u tohoto typu financování nejsou ke stroji nebo technologii nabízeny žádné nadstandardní služby vyjma pojištění.
PŘEDČANÉ UKONČENÍ klient může kdykoliv během trvání smlouvy požádat o předčasné ukončení smlouvy a doplacením částky z finančního vypořádání dochází k ukončení smlouvy a přechodu vlastnictví předmětu na klienta.
UPLATNĚNÍ DPH předmět na počátku smlouvy vstupuje do majetku leasingové společnosti, která uplatňuje DPH
ÚČETNÍ ODPISY předmět je na počátku smlouvy zařazen do příslušně odpisové skupiny a leasingová společnost provádí odpisy. Pro klienta je zásadní informace, kdy v případě předčasného ukončení před dobou odepsání, může být účetnictví klienta zatíženo neuznanými leasingovými náklady.
ŘÁDNÉ UKONČENÍ úhradou všech řádných splátek a uplynutím doby nastává proces řádného ukončení, který spočívá ve vystavení odkupní faktury ve výši 1.210,-Kč vč. DPH, jejíž úhradou přechází vlastnictví předmětu na klienta.
 

PODNIKATELSKÝ ÚVĚR

POŘÍZENÍ STROJE vyberete si nový či použitý stroj nebo technologii, kdy dodavatelem předmětu bude výrobce nebo dosavadní vlastník, který Vám bude vystavovat prodejní fakturu, resp. jste již vlastník daného stroje nebo technologie
VELIKOST AKONTACE dle předložené kalkulace financování si vyberete výši akontace (nulté splátky) jejíž minimální hodnota je 20% předmětu financování
VLASTNICTVÍ STROJE uzavřením úvěrové smlouvy je stroj a technologie po celou dobu smluvního vztahu ve vlastnictví klienta, který uplatňuje daňové odpisy
POJIŠTĚNÍ STROJE stroj nebo technologie musí být po celou dobu smluvního vztahu pojištěno majetkovým pojištěním s minimální spoluúčastí 10%. Jako klient si můžete zvolit pojištění prostřednictvím rámcové smlouvy leasingové společnosti nebo využijete možnost vlastního pojištění.
SLUŽBY KE STROJI u tohoto typu financování nejsou ke stroji nebo technologii nabízeny žádné nadstandardní služby vyjma pojištění.
PŘEDČANÉ UKONČENÍ klient může kdykoliv během trvání smlouvy požádat o předčasné ukončení smlouvy a doplacením částky z finančního vypořádání dochází k ukončení smlouvy.
UPLATNĚNÍ DPH stroj nebo technologie je v majetku klienta, který si uplatňuje DPH
ÚČETNÍ ODPISY stroj nebo technologie je v majetku klienta, který si řeší veškeré činnosti související s odepisováním předmětu
ŘÁDNÉ UKONČENÍ úhradou všech řádných splátek a uplynutím doby nastává proces řádného ukončení, který spočívá ve vystavení protokolu o řádném splacení veškerých závazků klienta ve vztahu k leasingové společnosti.