Změny na smlouvě

Pro klienty, kteří mají u společnosti D.S. Leasing, a.s. uzavřenou smlouvu, je k dispozici klientský portál, jehož prostřednictvím můžete získat informace o stavu Vaší smlouvy nebo podat žádosti na její úpravu.
Co lze vyřídit přes klientský portál?
 
  • Získat přehled o úhradách na Vaší smlouvě
  • Ověřit rozsah služeb u operativního nájmu