Potřebuji změnu na smlouvě

Žádosti pro stávající klienty
Zde naleznete žádosti potřebné ke změně na smlouvě. Vyplněnou a podepsanou žádost můžete zaslat e-mailem, poštou, nebo se dostavit osobně na adresu naší centrály.
Změny na smlouvě
Pro klienty, kteří mají u společnosti D.S. Leasing, a.s. uzavřenou smlouvu, je k dispozici klientský portál, jehož prostřednictvím můžete získat informace o stavu Vaší smlouvy nebo podat žádosti na její úpravu.