Změny na smlouvě

Pro klienty, kteří mají u společnosti D.S. Leasing, a.s. uzavřenou smlouvu, je k dispozici klientský portál, jehož prostřednictvím můžete získat informace o stavu Vaší smlouvy nebo podat žádosti na její úpravu.
Co lze vyřídit přes klientský portál?
 
 • Vystavení devinkulace k pojistné události
 • Získat přehled o úhradách na Vaší smlouvě
 • Ověřit rozsah služeb u operativního nájmu
 • Poslat žádosti ke smlouvě:
  • Zapůjčení VTP
  • Žádost o předčasné ukončení smlouvy
  • Žádost na změnu splátkového kalendáře
  • Žádost o poskytnutí souhlasu s podnájmem