Pojistné události

Pro naše klienty, kteří potřebují řešit pojistnou událost, jsme připraveni poskytnout veškerou nezbytnou pomoc pro rychlou likvidaci vzniklé škody.

Chci nahlásit pojistnou událost:

  • Leasingová nebo úvěrová smlouva

Při požadavku na vystavení devinkulace využijte náš klientský portál, kde Vám po zadání vstupních parametrů bude vygenerována požadovaná devinkulace.
 
  • Operativní nájem

Pro nahlášení pojistné události využijte náš klientský portál.