Informace pro klienty

Jsme uživatelem registru NRKI

Využíváme registr NRKI zájmového sdružení CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.​, který poskytuje subjektům (leasingové a úvěrové společnosti) informace o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů (fyzické a právnické osoby).

Informační memorandum Bankovního registru klientských informací (BRKI) a Nebankovního registru klientských informací (NRKI) naleznete zde (formát PDF).

 

Jsme členem sdružení SOLUS

Podrobné informace o našem členství ve sdružení SOLUS najdete v dokumentu Poučení o registrech SOLUS

Informace o sdružení SOLUS najdete na webových stránkách organizace www.solus.cz
 

Informace o registraci u ČNB

Společnost poskytuje spotřebitelské úvěry na základě živnostenského oprávnění Poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru. V souladu se zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru chce získat licenci jako Nebankovní poskytovatel (udělení licence bude možné ověřit v registru vedeném Českou národní bankou).
 
Obecné podmínky pro poskytnutí spotřebitelského úvěru naleznete zde (formát PDF) a vzorový příklad nabídky spotřebitelského úvěru naleznete zde (formát PDF).

V současné době poskytovatel podniká stále na základě živnostenského oprávnění – poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru, a to v souladu s přechodnými ustanoveními zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „Zákon“). Poskytovatel je veden v přechodném seznamu osob, které poskytují spotřebitelský úvěr v souladu s přechodným ustanovením § 169 Zákona.
Kontrolu vykonává Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“), a to do doby, než Česká národní banka („dále jen „ČNB“) rozhodne o udělení oprávnění poskytovatele k činnosti podle Zákona, nejdéle však po dobu 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti Zákona. Sídlo ČOI je na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.